Powiedzieć: „Nie będę wolny, dopóki wszyscy ludzie (albo wszystkie istoty czujące) nie będą wolne”, to zwyczajnie zakopać się w jakimś nirwanowym stuporze, to zrzec się naszego człowieczeństwa, to powiedzieć, że wszyscy jesteśmy loserami. Hakim Bey – Tymczasowa Strefa Autonomiczna Janusz wstał. Miał jakiś sen, ale nie potrafił go sobie przypomnieć, co najwyżej jakieś oniryczne odpady …