MARCIN PINIAK

Profile:

INTERNET jest stosunkowo nową przestrzenią w której dopiero uczymy się świadomie i odpowiedzialnie funkcjonować powinno opierać się na poszanowaniu tej właśnie przestrzeni komunikacji oraz propagować idee “wartości informacji”, która powinna odzyskać swoją pierwotną jakość i moc, a za jej formowaniem powinna stać ludzka godność i troska. Zdaję sobie sprawę, że w coraz większym stopniu stajemy się społeczeństwem informacyjnym i moim zadaniem jest dbanie o kulturę tej informacji oraz branie odpowiedzialności za emitowaną treść i komunikat, ponieważ u podstaw każdej społeczności i wspólnoty ludzkiej znajduje się język, a tym samym – aspekt komunikacji. Moim celem jest właśnie zmiana dominującego paradygmatu – informacji, która utraciła swoje podstawowe jakości i stała się jedynie towarem i nadanie jej pozytywnego kierunku wynikającego z powszechnych fundamentalnych ludzkich wartości.

Posts by MARCIN PINIAK: