Welzer_Website

„Cywilizacyjni herosi epoki nie byli kontemplującymi próżniakami, religijnymi ascetami czy skromnymi mędrcami, lecz osobnikami praktykującymi naładowaną energią vita activa: niezmordowanymi zdobywcami, nieustraszonymi podróżnikami, niestrudzonymi badaczami, koryfeuszami gospodarki o imperatorskich zapędach. Gdziekolwiek pojawiali się ci prężni przedstawiciele cywilizacji Zachodu, wzbudzali podziw, strach i zadziwienie swoim własnym dynamizmem, w której odzwierciedlać się miał nadmiar energii właściwy społeczeństwom, z którym się wywodzili”. Nic więc dziwnego, że budziło się w nich uczucie wyższości w stosunku do „leniwych”, „niepunktualnych”, „apatycznych” przedstawicieli innych „ras”.”

Welzer Harald. „Samodzielne myślenie.”

„Jared Diamond w swojej książce „Upadek” pokazuje, z jakich powodów upadły w historii takie społeczności jak Majowie, grenlandzcy Wikingowie czy mieszkańcy Wyspy Wielkanocnej. Wspólna cecha charakterystyczna takich upadków polegała na tym, że w momencie, kiedy w tych społecznościach pojawiła się świadomość, iż warunki do przeżycia stają się krytyczne, zaczęto intensyfikować wszystkie strategie, przy których pomocy  d o t y c h c z a s  odnoszono sukcesy. Kiedy pogarszała się jakość gleby, uprawiano ją jeszcze intensywniej, i tym samym przyspieszano jej erozję. Wycinano więcej drzew, niż ich odrastało, aby budować łodzie do połowu ryb. Działano w trybie korzystania z dotychczasowych doświadczeń, ale on nie jest skuteczny, kiedy zmieniają się warunki. Wtedy doświadczenie staje się pułapką. Nowe warunki życia wymagają nowych strategii przetrwania.”

Welzer Harald. „Samodzielne myślenie.”

Zrzut ekranu 2019-07-24 o 13.06.59

%d blogerów lubi to: