Racing-with-machines

„Uważamy, że nadszedł czas na to, aby koncepcja ta stała się przedmiotem [szerszej] dyskusji. Sądzimy, że należy poświęcić więcej uwagi zagadnieniu, w jaki sposób technologia wpływa na to, jakimi ludzie dysponują umiejętnościami, ile zarabiają i jaki jest poziom bezrobocia. Oczywiście, uznajemy fakt, że Wielki Kryzys spowodował, iż proces zdrowienia gospodarki jest tak przewlekły, i że w znacznej mierze to obecny niemrawy popyt jest przyczyną braku miejsc pracy. Jednakże cyklicznie słaby popyt nie stanowi całego wyjaśnienia. Przyznajemy również rację stagnacjonistom i ich tezom o długotrwałych, dalekosiężnych trendach. Przez Wielki Kryzys stały się one bardziej dostrzegalne, ale zachodzą od dawna.

Stagnacjoniści słusznie twierdzą, że mediana dochodów i inne ważne wskaźniki stanu amerykańskiej gospodarki przestały szybko rosnąć już jakiś czas temu, jednak my inaczej tłumaczymy przyczyny tego stanu rzeczy. Ich [stagnacjonistów] zdaniem wynika to z faktu, iż tempo zmian warunkowanych innowacyjnością technologiczną zmalało. My sądzimy, że wzrosło tak bardzo, iż masy ludzi za nim nie nadążają. W skrócie: ludzie przegrywają wyścig z maszynami.

 

Nie dotyczy to wyłącznie ludzi. Postęp technologiczny – w szczególności jeśli dotyczył on sprzętu komputerowego, oprogramowania i Internetu – był tak szybki i zaskakujący, że nasza mentalność i nasze prawo nie nadążają za nim, w tyle pozostają też nasze organizacje i instytucje. Jeśli przyjmiemy tę perspektywę, nasilanie się zjawiska globalizacji przestaje być alternatywnym wyjaśnieniem, a zaczyna oznaczać raczej konsekwencję zwiększenia potęgi i wszędobylskości technologii.

Zgadzamy się więc ze zwolennikami koncepcji „końca pracy”, że komputeryzacja niesie z sobą głębokie zmiany, jednak nie żywimy takiego pesymizmu jak oni. Nie sądzimy, że człowiek stanie się całkowicie zbędny w [procesie] produkcji towarów i usług. Nawet dzisiaj, w wieku niezwykle potężnych i użytecznych technologii cyfrowych, pewne ludzkie umiejętności są cenione wyżej niż kiedykolwiek wcześniej. Inne rzeczywiście stały się bezużyteczne, toteż ludzie dysponującymi tymi niewłaściwymi nie mają czego zaoferować pracodawcom. Przegrywają wyścig z maszynami, co odzwierciedlają aktualne dane dotyczące rynku pracy.”

Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee. „WYŚCIG Z MASZYNAMI”.

Zrzut ekranu 2019-07-24 o 15.00.00

%d blogerów lubi to: